Định Cư Tại Atlantic (AIPP)

Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương là con đường dẫn đến thường trú cho người lao động nước ngoài có tay nghề, và sinh viên tốt nghiệp quốc tế từ một tổ chức Canada muốn làm việc và sinh sống tại 1 trong 4 tỉnh Đại Tây Dương của Canada: New Brunswick, Nova Scotia, Đảo Hoàng tử Edward hoặc Newfoundland và Labrador. Chương trình này giúp chủ doanh nghiệp tuyển được những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho những công việc mà họ chưa thể tuyển dụng tại địa phương.

Chương trình AIPP định cư canada là chương trình gì?

1. Kinh nghiệm làm việc:
Trong 5 năm qua, bạn phải làm việc ít nhất 1.560 giờ. Đây là số giờ bạn làm việc trong 1 năm nếu bạn làm việc 30 giờ mỗi tuần.
Tính số giờ của bạn:
– Tính số giờ làm việc bán thời gian và toàn thời gian.
– Chỉ tính số giờ làm việc được trả lương, hoạt động tình nguyện hoặc thực tập không lương không được tính.
– Đếm số giờ làm việc trong hoặc ngoài Canada. (Bạn phải làm việc hợp pháp tại Canada với tư cách là cư dân tạm thời.)
– Đếm số giờ được tích lũy trong khoảng thời gian ít nhất 12 tháng.
– Tính kinh nghiệm làm việc có được trong quá trình học tập, miễn là số giờ làm việc không vượt quá mức cho phép.

2. TEER:
Công việc này phải thuộc một trong các danh mục Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) năm 2021 của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC).

  • TEER 0: Công việc quản lý như quản lý nhà hàng hoặc quản lý mỏ)
  • TEER 1: Công việc chuyên môn thường cần bằng đại học, chẳng hạn như bác sĩ, nha sĩ hoặc kiến trúc sư).
  • TEER 2: Công việc kỹ thuật và nghề đòi hỏi ít nhất 2 năm đại học hoặc học nghề hoặc các nghề có trách nhiệm giám sát hoặc an toàn như cảnh sát và lính cứu hỏa.
  • TEER 3: Công việc kỹ thuật và nghề đòi hỏi ít hơn 2 năm học đại học hoặc học nghề hoặc hơn 6 tháng đào tạo tại chỗ.
  • TEER 4: Công việc trung cấp thường yêu cầu trình độ trung học và/hoặc đào tạo cụ thể trong vài tuần, chẳng hạn như người bán thịt công nghiệp, tài xế xe tải đường dài hoặc người phục vụ đồ ăn và đồ uống

Changes in NOC and its effect on Express entry system
3. Kinh nghiệm làm việc của bạn phải bao gồm:
– Các mô tả trong NOC của bạn
– Hầu hết các nhiệm vụ chính của NOC của bạn
– Sinh viên tốt nghiệp quốc tế
– Bạn không cần phải đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc nếu bạn là sinh viên quốc tế tốt nghiệp, có bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc chứng chỉ thương mại, hoặc học việc ít nhất 2 năm học từ một tổ chức sau trung học được công nhận tại 1 trong 4 tỉnh Đại Tây Dương (New Brunswick, Nova Scotia, Đảo Hoàng tử Edward hoặc Newfoundland và Labrador)
– Là sinh viên toàn thời gian trong suốt thời gian bạn học,
Sống ở một trong những tỉnh sau đây ít nhất 16 tháng trong 2 năm qua trước khi bạn tốt nghiệp:
– New Brunswick
– Nova Scotia
– Newfoundland và Labrador hoặc
– Đảo Hoàng tử Edward
– Có thị thực hoặc giấy phép cần thiết để làm việc, học tập hoặc đào tạo khi ở Canada.

4. Yêu cầu về giáo dục:
– Nếu bạn nhận được lời mời làm việc ở hạng mục NOC 2021 TEER 0 hoặc 1, bạn phải có chứng chỉ giáo dục sau trung học từ một năm ở Canada hoặc tương đương từ bên ngoài Canada.
– Nếu bạn nhận được lời mời làm việc ở hạng mục NOC 2021 TEER 2, 3 hoặc 4, bạn phải có bằng tốt nghiệp trung học Canada hoặc tương đương từ bên ngoài Canada.
Tuy nhiên, nếu bạn học bên ngoài Canada, bạn cần đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) để xác nhận rằng trình độ học vấn của bạn bằng hoặc cao hơn trình độ học vấn cần thiết cho công việc của bạn.

Đánh giá ECA của bạn phải còn trong thời hạn 5 năm tính đến ngày Chính phủ nhận được đơn đăng ký của bạn.