Express Entry

Express Entry Là Gì? Những Thông Tin Quan Trọng Cần Biết - ALLY
Express Entry là con đường nhanh và đơn giản nhất để định cư Canada theo diện tay nghề. Chương trình do Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada quản lý. Đây là hệ thống quản lý ứng dụng cho ba chương trình nhập cư hạng mục kinh tế trọng điểm của Canada:
 • Federal Skill Trade Program
 • Federal Skill Worker Program
 • Canadian Experience Class
II. CRS là từ viết tắt của Comprehensive Ranking System, hay còn gọi là Hệ thống xếp hạng toàn diện, hệ thống này dùng để đánh giá các ứng viên đủ điều kiện để nhập cư Canada thông qua hệ thống Express Entry. 
CRS cao nhất với 1.200 điểm, mặc dù hầu hết mọi người đều rơi vào khoảng dưới 500 điểm. Bạn cũng được cho điểm khác nhau tùy thuộc vào việc bạn có bao gồm vợ / chồng trong đơn đăng ký của mình hay không. Ứng viên được chấm điểm dựa trên các yếu tố: trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, ngoại ngữ & độ tuổi.
Bạn cũng có thể tự tính được điểm của mình một cách tương đối trước khi nộp hồ sơ. (cách tính: https://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp) Hiểu được CRS có thể giúp bạn tận dụng tối đa hệ thống Express Entry và cải thiện cơ hội nhận được Thư mời (ITA) để có được PR.
Canada needs tech talent | Canada Immigration News
II. Cách thức hệ thống CRS xếp hạng: Tổng cộng 1200 điểm.
1. Số điểm CRS dành cho ứng viên không có người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp bao gồm:
 • Tối đa 500 điểm cho yếu tố nguồn nhân lực.
 • Tối đa 100 điểm cho kỹ năng
 • 600 điểm dành cho các yêu tố khác (bao gồm đề cử tỉnh bang, loại thỏa thuận công việc của nhà tuyển dụng, kinh nghiệm học tập tại Canada, anh chị em ở Canada, trình độ tiếng Pháp).
2. Số điểm CRS dành cho ứng viên có người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp bao gồm:
 • Tối đa 460 điểm CRS cho yếu tố nguồn nhân lực của đương đơn chính.
 • Tối đa 40 điểm CRS cho yếu tố nguồn nhân lực của người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp.
 • Tối đa 100 điểm CRS cho yếu tố kỹ năng
 • 600 điểm CRS dành cho các yêu tố khác (bao gồm đề cử tỉnh bang, loại thỏa thuận công việc của nhà tuyển dụng, kinh nghiệm học tập tại Canada, anh chị em ở Canada, trình độ tiếng Pháp).
3. Trình độ tiếng Pháp
 • 15 điểm CRS cộng thêm cho ứng viên nói tiếng Pháp trình độ trung cấp (Tương đương CLB cấp độ 7) hoặc cao hơn, và trình độ tiếng Anh với CLB cấp độ 4 hoặc thấp hơn, hoặc không cần kết quả.
 • 30 điểm CRS cộng thêm cho ứng viên nói tiếng Pháp trình độ trung cấp hoặc cao hơn và trình độ tiếng Anh CLB cấp 5 hoặc cao hơn.
4. Yếu tố thân nhân:
15 điểm CRS cộng thêm cho ứng viên có anh chị em là công dân hoặc thường trú nhân Canada ( từ 18 tuổi). Điểm cộng có thể áp dụng trong trường hợp người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp có anh chị em tại Canada. Trường hợp này chỉ áp dụng cho anh chị em ruột, có thể chỉ cùng cha hoặc chỉ cùng mẹ. Sự liên hệ giữa các thành viên có thể là ruột thịt, nhận con nuôi, hôn nhân hoặc người sống chung hợp pháp.
Cách tính điểm CRS (tính điểm Express Entry)
Ngoài ra, IRCC cung cấp trang web sau để tính điểm Express Entry cho bạn. Bạn có thể truy cập theo địa chỉ bên dưới và trả lời các câu hỏi, bạn tự trả lời theo từng bước xong bạn sẽ biết được số điểm CRS của mình bao nhiêu:
Công cụ tính điểm CRS của bộ di trú Canada: https://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp