Nhóm Ngành Nông Nghiệp

Vào ngày 31 tháng 5, Bộ trưởng Di trú Sean Fraser thông báo rằng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang triển khai các đợt rút thăm lựa chọn dựa trên danh mục dành cho các ứng viên Express Entry.

IRCC sẽ ưu tiên các ứng viên Express Entry có trình độ tiếng Pháp tốt hoặc có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực sau:

 • Chăm sóc sức khỏe
 • Các ngành nghề về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)
 • Các ngành nghề như thợ mộc, thợ sửa ống nước và nhà thầu
 • Chuyên chở
 • Nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp

Các ngành nghề được chọn sau khi IRCC nhận được thông tin về tình trạng thiếu hụt trên thị trường lao động Canada. IRCC cũng đã tham khảo ý kiến của các đối tác, các tỉnh, vùng lãnh thổ và các bên liên quan trên cả nước.

Vào ngày 28 tháng 6, IRCC đã tổ chức đợt rút thăm Express Entry dựa trên danh mục đầu tiên, mời 500 nhân viên y tế đăng ký thường trú. Vào ngày 5 tháng 7, IRCC đã tổ chức rút thăm theo hạng mục mời 500 ứng viên thuộc các ngành nghề STEM.

Vào ngày 6 tháng 7, vòng rút thăm thứ ba dựa trên danh mục sẽ mời 1.500 nhân viên y tế khác đăng ký thường trú.

Details of new agriculture visa still thin on the ground but industry remains hopeful of meaningful change - ABC News

Tại sao ngành nông nghiệp và nông nghiệp thực phẩm lại được chọn làm một hạng mục?

IRCC đã tiến hành tham vấn để thông báo các ưu tiên và danh mục lựa chọn nhập cư, bao gồm việc thu thập phản hồi và đề xuất từ nhiều bên liên quan và công chúng. IRCC cũng làm việc với các đại diện cấp tỉnh và vùng lãnh thổ để tìm hiểu về các ưu tiên và nhu cầu tiềm năng của họ.

Những người được hỏi cho biết nghề nông nghiệp là một trong bốn lĩnh vực có nhu cầu lớn.

Vào cuối năm 2022, ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh cá và Săn bắn có tỷ lệ việc làm còn trống là 10.535 hay 3,9%. Số lượng việc làm còn trống ở mỗi tỉnh là:

 • Ontario: 3,070
 • Quebec: 1,950
 • British Columbia: 2,475
 • Alberta: 940
 • Saskatchewan: 540
 • Manitoba: 550
 • New Brunswick: 720
 • Nova Scotia: 425
 • PEI: 130

Canada's Express Entry Draw #267: Opportunities in Agriculture

Có 3 nghề thuộc ngành nông nghiệp và nông nghiệp thực phẩm. Bao gồm:

 • Nhà thầu và giám sát, cảnh quan, dịch vụ bảo trì sân vườn và làm vườn
 • Nhà thầu dịch vụ nông nghiệp và giám sát trang trại
 • Người bán thịt – bán lẻ và bán buôn

Điều kiện:

 • Đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của một trong các chương trình Express Entry: Federal Skilled Worker Program, or Canadian Experience Class, or Federal Skilled Trades Program.
 • Đã tích lũy trong vòng 3 năm qua, ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc liên tục ở một trong những ngành nghề được liệt kê.
 • Đáp ứng tất cả các yêu cầu khác theo chương trình.

Các vòng mời dựa trên danh mục Express Entry sẽ được chọn như thế nào?

IRCC sẽ gửi lời mời đến các ứng viên trong các đợt rút thăm theo danh mục để đăng ký thường trú nếu họ đủ điều kiện trong một danh mục cụ thể. Tiêu chí này bao gồm:

 • Kinh nghiệm làm việc trong danh mục TEER cụ thể của Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC)
 • Khả năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
 • Giáo dục

Điểm số của Hệ thống xếp hạng toàn diện sẽ được xem xét như thế nào?

Các đợt rút thăm theo danh mục sẽ diễn ra bên cạnh các đợt rút thăm chung và theo chương trình cụ thể. Chương trình rút thăm Express Entry mời các ứng viên xếp hạng hàng đầu, những người có thể giúp đáp ứng các vị trí tuyển dụng trên thị trường việc làm và lao động Canada, đồng thời sẽ đạt được các mục tiêu kinh tế.

Các ứng viên trong nhóm Express Entry được xếp hạng bằng cách sử dụng hệ thống tính điểm gọi là Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Hệ thống này xếp hạng ứng viên dựa trên độ tuổi, trình độ học vấn, kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc.

Điểm CRS của ứng viên vẫn sẽ rất quan trọng trong việc rút thăm theo danh mục. IRCC sẽ gửi lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm xếp hạng cao nhất và đủ điều kiện để rút thăm theo danh mục.

The Prairies, Quebec lead the way in high-tech farm management - Statistics Canada

Source:https://www.cicnews.com/2023/07/agriculture-and-agri-food-occupations-for-category-based-express-entry-draws-0736011.html#gs.6ff1ao

admin

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *