Doanh Nhân Bristish Columbia

Thông tin được cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 11 năm 2022.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang BC (BC PNP) định cư diện Doanh nhân (EI) là một cách để các doanh nhân quốc tế muốn nhập cư đến British Columbia (B.C.) thành lập các doanh nghiệp đổi mới và tăng trưởng kinh tế trong tỉnh.

Nhập cư Doanh nhân là con đường nhập cư từ Work Permit đến PR. Điều đó có nghĩa là nếu được chấp thuận, ban đầu bạn sẽ đến B.C. với tư cách là người cư trú tạm thời và sau đó nộp đơn xin ở lại vĩnh viễn sau khi bạn bắt đầu kinh doanh thành công.

Multi-Ethnic Office Conference Room Meeting: Diverse Team of Young Entrepreneurs, Specialists Talk, Use TV Screen for infographics. Businesspeople Discuss Investment Strategy in e-commerce Startup

Các nhánh cho chương trình doanh nhân:

– Chương trình cơ sở

– Thí điểm khu vực

– Dự án chiến lược

Phần 1 – Chương Trình Cơ Sở

1. Điều kiện

Yêu cầu cá nhân:

 • Giá trị tài sản cá nhân ít nhất là 600.000 CAD
 • Kinh nghiệm kinh doanh và/hoặc quản lý; nếu không có kinh nghiệm kinh doanh thì phải có bằng tương đương 2 năm sau trung học
 • Kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cơ bản tương đương với Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cấp 4 trở lên
 • Lý lịch tư pháp trong sạch

Yêu cầu về kinh doanh, việc làm và đầu tư

 • Thành lập một doanh nghiệp mới đủ điều kiện hoặc mua và cải thiện một doanh nghiệp hiện có
 •  Đầu tư cá nhân ít nhất 200.000 CAD vào doanh nghiệp
 • Tạo ra ít nhất một công việc toàn thời gian mới cho công dân Canada hoặc thường trú nhân

Canada PNP | Provincial Nominee Program | Canada PR

2. Quy trình:

 • Chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh
 • Đăng ký đề xuất của bạn với BC PNP
 • Nhận giấy phép làm việc
 • Xây dựng doanh nghiệp của bạn
 • Nhận đề cử BC PNP
 • Nhận tư cách thường trú nhân Canada.

2.1 Chuẩn bị một đề xuất kinh doanh toàn diện

Bước đầu tiên là chuẩn bị một đề xuất kinh doanh hoàn chỉnh, phù hợp với kiến thức và kinh nghiệm của bạn cũng như nhu cầu của B.C. Bạn nên nghiên cứu để xác định loại hình kinh doanh nào được triển khai và địa điểm nào ở B.C sẽ phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Bạn cũng có thể cân nhắc đề xuất một doanh nghiệp liên quan đến một trong những lĩnh vực then chốt hoặc những lợi ích kinh tế quan trọng được liệt kê trong hướng dẫn chương trình. Trang web Thương mại và Đầu tư British Columbia chứa rất nhiều thông tin về các ngành và lĩnh vực chính cũng như các khu vực và cộng đồng khác nhau ở B.C.

2.2 Đăng ký đề xuất của bạn với tỉnh BC

Sau khi bạn đã chuẩn bị xong bản đề xuất kinh doanh, đã đến lúc liên hệ với BC PNP. Bạn sẽ cần tạo một hồ sơ online trong BCPNP và hoàn tất đăng ký trực tuyến. Điều này bao gồm việc cung cấp một kế hoạch kinh doanh ngắn gọn. Có một khoản phí đăng ký không hoàn lại là $ 300.

Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng đăng ký mà chúng tôi sẽ chấp nhận cho chương trình Nhập cư Doanh nhân để đảm bảo tỉnh bang có thể đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ xử lý của mình.

Hệ thống sẽ trao điểm dựa trên các yếu tố vốn nhân lực – chẳng hạn như trình độ học vấn, kinh nghiệm, ngôn ngữ của bạn – và các yếu tố kinh tế như khả năng phát triển thương mại của kế hoạch kinh doanh, các lĩnh vực, lợi ích kinh tế và khu vực. Hệ thống sẽ tự động tính điểm các phần của bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp. Phần ý tưởng kinh doanh sẽ được nhân viên BC PNP chấm điểm riêng trong vòng sáu tuần. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cách tính điểm trong Hướng dẫn chương trình cơ sở EI.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, bạn sẽ được vào nhóm đủ điều kiện. Tối đa sáu tháng hoặc cho đến khi bạn nhận được lời mời đăng ký.

Nếu bạn được mời đăng ký, công ty kế toán được BC PNP ủy quyền phải xem xét giá trị tài sản ròng cá nhân của bạn và xác minh số tiền tích lũy của bạn. Việc xem xét này phải diễn ra trước khi bạn gửi đơn đăng ký. Danh sách các công ty kế toán được ủy quyền và hướng dẫn sẽ được gửi kèm theo lời mời đăng ký của bạn.

Sau khi nhận được lời mời đăng ký, bạn sẽ có bốn tháng để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh thông qua BCPNP Online.

Chúng tôi có thể mời bạn tham dự một cuộc phỏng vấn. Bạn sẽ được hỏi về kinh nghiệm kinh doanh/làm việc và kế hoạch kinh doanh của bạn.

Chúng tôi sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp trong cả đơn đăng ký và cuộc phỏng vấn.

Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, bạn sẽ ký thỏa thuận thực hiện với Tỉnh B.C. Thỏa thuận thực hiện là duy nhất cho bạn. Nó dựa trên thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký, kế hoạch kinh doanh và cuộc phỏng vấn của bạn.

Chúng tôi có thể từ chối đơn đăng ký của bạn nếu chi tiết đơn đăng ký của bạn khác với thông tin bạn đăng ký.

British Columbia PNP 24 Jan 2023 - Immigration to Canada

2.3 Xin giấy phép lao động

Nếu đơn đăng ký BC PNP được chấp thuận, tỉnh bang sẽ cấp cho bạn thư hỗ trợ mà bạn có thể sử dụng để xin giấy phép lao động. Điều này sẽ cho phép bạn và những người phụ thuộc của bạn chuyển đến B.C. Bạn có 90 ngày để nộp đơn xin giấy phép lao động cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Sau khi nhận được giấy phép làm việc, bạn phải đến B.C. trong vòng 12 tháng.

2.4 Xây dựng doanh nghiệp

Khi bạn đến B.C., bạn sẽ có tối đa 20 tháng để:

– Thực hiện kế hoạch kinh doanh

– Chủ động quản lý doanh nghiệp

– Đáp ứng tất cả các kỳ vọng về hiệu quả công việc.

2.5 Xin Đề cử BC PNP

Để được đề cử, bạn phải chứng minh rằng bạn đã đáp ứng các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận kinh doanh, gửi báo cáo cuối cùng cho BC PNP trong khoảng thời gian từ 18 đến 20 tháng sau khi vận hành doanh nghiệp.

Bạn cũng phải cung cấp kỹ năng ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Canada: CLB 4 (tiếng Anh)

Sau khi xem xét hồ sơ đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được đề cử tỉnh bang BC PNP.

2.6 Xin thường trú nhân

Sau khi thỏa điều kiện đề cử tỉnh bang, bạn có thể nộp đơn xin thường trú cho IRCC theo hạng mục đề cử cấp tỉnh.

Source: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/Entrepreneur-Immigration