Khối STEM

Ngày 28 tháng 6 năm 2023 – Toronto:

Nhận thấy giá trị to lớn và tiềm năng chuyển đổi mà các chuyên gia khối STEM mang lại cho đất nước, hệ thống Express Entry của Canada hiện được điều chỉnh để cung cấp một lộ trình hợp lý và hiệu quả cho những cá nhân có chuyên môn trong các lĩnh vực quan trọng này. Bằng cách ưu tiên mời những người mới có tay nghề cao với kinh nghiệm về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM), Canada đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân tài và tuyển dụng các vị trí chủ chốt góp phần vào tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghệ của quốc gia.

Các lĩnh vực chính trên khắp Canada đang gặp phải tình trạng thiếu lao động, và nhập cư đang giúp bổ sung những khoảng trống lao động này. Tháng trước, Bộ trưởng Fraser đã công bố những thay đổi mới đối với Express Entry thông qua lựa chọn dựa trên danh mục. Những thay đổi này giúp giải quyết các nhu cầu lao động hỗ trợ mục tiêu kinh tế đã xác định và tăng cường nhập cư nói tiếng Pháp bằng cách mời các ứng viên có kinh nghiệm làm việc hoặc khả năng ngôn ngữ cụ thể nộp đơn xin thường trú.

Hôm nay, Ngài François-Philippe Champagne, Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp, thay mặt cho Ngài Bộ trưởng Sean Fraser, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch, đã công bố vòng STEM đầu tiên để lựa chọn dựa trên danh mục sẽ mở đầu vào tháng 7. Việc tập trung vào các ứng viên có chuyên môn về STEM, bao gồm các nhà khoa học dữ liệu, nhà phát triển và lập trình phần mềm, nhà toán học, nhà thống kê và chuyên gia tính toán, kỹ sư điện và điện tử – sẽ hỗ trợ ngành khoa học và công nghệ của Canada, thu hút nhân tài lành nghề mà các doanh nghiệp cần để thúc đẩy đổi mới và đạt được tiềm năng phát triển của mình.

6 facts about America's STEM workforce and those training for it | Pew Research Center

Thông báo này báo hiệu một cột mốc quan trọng trong cam kết của Canada trong việc thu hút nhân tài hàng đầu toàn cầu và củng cố vị thế dẫn đầu về nghiên cứu, phát triển và đổi mới. Bằng cách mời thêm nhiều lao động có tay nghề trong các ngành nghề này, việc lựa chọn dựa trên danh mục sẽ hỗ trợ cam kết của Canada trong việc chào đón các chuyên gia có nhu cầu vào các cộng đồng trên khắp đất nước. Bên cạnh các vòng mời chung, các vòng tuyển chọn dựa trên danh mục này sẽ tiếp tục trong suốt cả năm và nhiều thông tin chi tiết sẽ được công bố trong những tuần tới.

Thông báo này thúc đẩy nỗ lực của Chính phủ Canada trong việc giữ chân và tuyển dụng các ứng viên hàng đầu nhằm giải quyết các thách thức về lực lượng lao động khối STEM.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2023/06/canada-announces-first-ever-express-entry-invitations-for-skilled-newcomers-with-stem-experience.html

Full List Of STEM Jobs To Be Targeted

Occupation 2021 NOC code 2021 TEER category
Architects 21200 1
Architecture and science managers 20011 0
Business systems specialists 21221 1
Civil Engineers 21300 1
Computer and information systems managers 20012 0
Computer engineers (except software engineers and designers) 21311 1
Computer systems developers and programmers 21230 1
Cybersecurity specialists 21220 1
Data scientists 21211 1
Database analysts and data administrators 21223 1
Electrical and electronics engineers 21310 1
Engineering managers 20010 0
Industrial and manufacturing engineers 21321 1
Information systems specialists 21222 1
Land surveyors 21203 1
Landscape Architects 21201 1
Mathematicians, statisticians and actuaries 21210 1
Metallurgical and materials engineers 21322 1
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers 41400 1
Software developers and programmers 21232 1
Software engineers and designers 21231 1
Urban and land use planners 21202 1
Web designers 21233 1
Web developers and programmers 21234 1

STEM là hạng mục thứ hai trong số năm hạng mục được công bố rút thăm theo từng ngành nghề cụ thể, bao gồm 82 mã Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia.

Các nhân viên y tế đã nhận được 500 lời mời trong tuần này và sẽ nhận được 1.500 lời mời khác vào ngày 5 tháng 7, Fraser thông báo.

Ba lĩnh vực còn lại là thương mại, vận tải, nông nghiệp và nông sản thực phẩm.

Những đợt rút thăm mới cũng sẽ nhắm đến những ứng viên có khả năng tiếng Pháp tốt.

admin

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *