EB5: Đầu Tư Dự Án

Chương trình EB-5  cho phép người nước ngoài nhập cư vào Hoa Kỳ nếu họ đầu tư vào một doanh nghiệp tại đây, EB5 do Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) quản lý. Người giữ EB-5 visa được phép cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi sang Mỹ định cư.

EB5 và L1: Định cư Mỹ theo chương trình nào nhanh, đơn giản và dễ dàng nhất - Thẻ xanh định cư Mỹ

1. Lịch sử EB-5:

Chương trình EB-5 được thành lập bởi Quốc hội Mỹ vào năm 1990. Đạo luật Di dân năm 1990 đã tạo ra chương trình để thúc đầy tăng trưởng kinh tế Mỹ thông qua đầu tư nước ngoài. Năm 1992, Quốc hội đã khuyến khích quan tâm hơn đến chương trình EB-5 bằng cách tạo ra Chương trình Thí điểm Đầu tư Di dân mà hình thành các Trung tâm Khu vực EB-5 do USCIS chọn lựa. Quốc hội và USCIS đã có nhiều cải cách đối với EB-5 nhằm chống gian lận, chuẩn hóa quá trình giải quyết hồ sơ, tăng số lượng đơn, và cử nhiều nhân viên hơn cho chương trình.

2. Các yêu cầu cơ bản về chương trình EB-5:

Những nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng một số yêu cầu để đủ điều kiện có được EB-5 visa. Đương đơn phải đầu tư một khoản tiền bắt buộc vào dự án, khoản tiền đầu tư hiện tại là $800.000 hoặc $1.050.000, tùy thuộc vào địa điểm của dự án.

EB-5 phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian. Khoản đầu tư EB-5 phải được thực hiện đối với một doanh nghiệp được cấp phép. Các ứng viên EB-5 cũng có thể đầu tư vào các Trung tâm Khu vực để giám sát các dự án EB-5.

3. Tiến Trình Hồ Sơ EB-5: Có 4 bước chính trong hồ sơ xin Visa EB5.

  • Đầu tiên, đương đơn chọ ra dự án phù hợp mà mình muốn đầu tư.
  • Thứ hai, chứng minh nguồn tiền, sau đó chuyển tiền vào dự án đã chọn và nộp đơn I-526.
  • Thứ ba, ứng viên phải có được visa thường trú có điều kiện, cho phép họ đến Mỹ để giám sát khoản đầu tư của họ trong 2 năm. Ứng viên được cấp visa thường trú có điều kiện trong 2 năm sau khi được phê duyệt đơn I-485 (nếu nhà đầu tư đã ở Mỹ) hoặc đơn DS-260 (nếu nhà đầu tư sống bên ngoài Mỹ).
  • Cuối cùng, ứng viên phải chứng minh rằng họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5 bằng cách nộp đơn I-829 sau 2 năm. Các nhà đầu tư EB-5 sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn khi đơn I-829 được phê duyệt.

EB-5 USCIS IMMIGRANT INVESTOR PROGRAM: DETAILS - Amlaw Group

4. Trung tâm Khu vực EB-5: Nhà đầu tư EB-5 có 2 lựa chọn sau:

  • Tự đầu tư (trực tiếp) hoặc đầu tư vào một Trung tâm vùng. Nếu đương đơn đầu tư với tư cách cá nhân, thì họ phải tự tìm dự án để đầu tư, họ cũng phải thực hiện vai trò quản lý trực tiếp trong việc giám sát dự án đầu tư của họ.
  • Đầu tư thông qua Trung tâm Khu vực EB-5, các Trung tâm Khu vực được chỉ định quản lý các dự án đầu tư EB-5. Đầu tư theo diện EB-5 vào Trung tâm Khu vực có một vài lợi ích:

Các Trung tâm Khu vực yêu cầu tạo ra việc làm linh hoạt hơn và cũng có thể tạo ra khoản đầu tư lớn hơn bằng cách thu hút nhiều nhà đầu tư. Trung tâm Khu vực cũng phải tích cực tuân theo các quy định của USCIS, như thế giúp giảm bớt áp lực cho nhiều nhà đầu tư, những người mà nếu đầu tư với tư cách cá nhân thì sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện các nguyên tắc. Qua Trung tâm Khu vực, nhà đầu tư không cần phải tham gia trực tiếp vào quản lý điều hành của doanh nghiệp.

5. Thường trú & Quốc tịch:

Nhà đầu tư đã hoàn thành chương trình EB-5 trong đó đơn I-829 được chấp thuận sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp của Mỹ. Sau đó đáp ứng đủ thời gian sinh sống và vượt qua bài thi Quốc tịch thì sẽ chính thức trở thành công dân Mỹ, lúc đó bạn đã được quyền bầu cử & ứng cử.