188E – Doanh Nhân Khởi Nghiệp

Tìm hiểu Visa 188E Úc - Định cư úc diện doanh nhân

Business Innovation and Investment (Provisional) visa – Subclass 188 – Entrepreneur Stream – 188E: visa doanh nhân khởi nghiệp.

Đương đơn phải có ý tưởng sáng tạo và được hỗ trợ tài chính từ bên thứ ba. Ngoài ra, đương đơn phải là người đã được Chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc đề cử.

Điều kiện ý tưởng:

 • Mang tính đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các nền tảng công nghệ tiên tiến.
 • Góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế trọng điểm của Úc.

Ưu điểm của visa 188E:

Khác với visa 188A và visa 188B hay visa 188C, 188E không yêu cầu:

 • Đầu tư nhiều tiền vào nước Úc
 • Chứng minh tài chính
 • Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm kinh doanh
 • Điểm di trú (points test).

Visa 188E doanh nhân khởi nghiệp có thời hạn 5 năm. Bạn có thể xin thường trú nhân visa 888E sau 2 năm nếu thỏa mãn các điều kiện của chính phủ Úc.

188 Business visa NSW requirements

Yêu cầu cụ thể của 188E:

 • Được một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc đề cử.
 • Dưới 55 tuổi khi nộp đơn.
 • Tiếng anh IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 • Ý tưởng kinh doanh phải nằm trong 1 trong 2 ý tưởng sau: Thương mại hóa một sản phẩm/ dịch vụ ở Úc, hoặc phát triển một công ty hoặc một xí nghiệp ở Úc. Không được: Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ tuyển dụng lao động; Mua lại một doanh nghiệp có sẵn hoặc nhượng quyền kinh doanh.
 • Có thỏa thuận tài trợ ít nhất 200,000AUD để thành lập một liên doanh ở Úc.
 • Nguồn gốc của vốn kinh doanh: được tài trợ bởi: Cơ quan chính phủ Úc; Chính phủ tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ Úc; Một tổ chức nghiên cứu được Chính phủ Úc tài trợ; Một nhà cung cấp giáo dục;
 • Có 30% quyền sở hữu trong liên doanh.
 • Thỏa tiêu chí về sức khỏe và đạo đức của Chính phủ Úc.
 • Vietnam ranks the Top 5 countries with business and investment visa applications in Australia