Chương Trình Nhập Cư Alberta

The 10 Biggest Cities In Alberta - WorldAtlas
Alberta là một trong những nền kinh tế cấp tỉnh phát triển mạnh mẽ nhất của Canada, thu hút người nhập cư từ khắp Canada cũng như trên thế giới. Các ngành kinh tế nổi bật tại Alberta như nông nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục, du lịch và khách sạn v.v… cung cấp việc làm cho hàng nghìn người ở Canada.
Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta (AAIP) – trước đây được gọi là Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP) – đã trở thành một trong những chương trình lao động định cư phổ biến nhất của Canada, cung cấp quyền thường trú nhân Canada cho các công nhân và doanh nhân nước ngoài có tay nghề cao. Thời gian xét duyệt đơn cũng đã giảm xuống đáng kể, chỉ còn 4 đến 6 tháng dưới hình thức nộp đơn thông qua cổng thông tin trực tuyến mới.
Alberta Advantage Immigration Program (AAIP) - Eligibility, Requirement
AAIP có 7 chương trình nhập cư chia làm 2 nhánh:
Nhánh dành cho người lao động nước ngoài & nhánh dành cho Doanh nhân
I. Streams For Worker (Nhánh Dành Cho Lao Động Nước Ngoài)
1. Cơ hội nhập cư Alberta (Alberta Opportunity Stream – AOS)
Chương trình cơ hội nhập cư Alberta dành cho những người lao động nước ngoài tạm thời đang làm việc toàn thời gian ở Alberta và có lời mời làm việc toàn thời gian từ một chủ lao động ở Alberta trong một ngành nghề đủ điều kiện.
Ứng viên phải có Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) tích cực hoặc có một trong những giấy phép lao động được miễn LMIA được chấp nhận. Và phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu khác về nơi cư trú và loại giấy phép lao động, nghề nghiệp, ngôn ngữ, giáo dục, lời mời làm việc và kinh nghiệm làm việc của Alberta.

2. Alberta Express Entry Stream

Hướng Express Entry của Alberta cho phép Alberta đề cử một số lượng hạn chế các ứng cử viên đủ điều kiện từ hệ thống Express Entry của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada. Các ưu tiên và cách tiếp cận đối với việc lựa chọn ứng viên trong Hệ thống Express Entry của Alberta được chia sẻ và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Những người quan tâm đến Express Entry của Alberta phải được mời đăng ký.
Lựa chọn Express Entry của Alberta
Các ứng viên có thể nhận được thư Thông báo quan tâm (NOI) hoặc được yêu cầu nộp đơn đăng ký nếu họ có:
+ Kinh nghiệm trong một nghề nghiệp theo yêu cầu và kết nối gia đình trực tiếp ở Alberta.
+ Lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng ở Alberta trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và được cấp phép hành nghề đủ điều kiện
+ Lời mời làm việc cho một nghề công nghệ đủ điều kiện từ một nhà tuyển dụng ở Alberta  theo Accelerated Tech Pathway.
+ Kinh nghiệm cần thiết để giúp hỗ trợ nhu cầu lao động trong các lĩnh vực quan trọng, bao gồm nông nghiệp, xây dựng và du lịch và khách sạn.
Canada PNP | Provincial Nominee Program | Canada PR

3. Chương Trình Đổi Mới Nông Thôn (Rural Renewal Stream).

Chương trình đổi mới nông thôn hỗ trợ thu hút và giữ chân những người mới đến vùng nông thôn Alberta thông qua phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng, hỗ trợ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Rural Renewal Stream trao quyền cho các cộng đồng nông thôn tuyển dụng và giữ chân người nước ngoài sống, làm việc và định cư ở vùng của họ.

Các cộng đồng ở đây phải đăng ký và được chỉ định trước khi họ có thể tuyển dụng và xác nhận các ứng cử viên cho diện Rural Renewal Stream

Nhánh đổi mới nông thôn là một quá trình gồm 3 bước:

  • Cộng đồng phải tuyển dụng những người nhập cư để đáp ứng nhu cầu lao động
  • Cộng đồng phải cung cấp Thư xác nhận Ứng cử viên (Endorsement of Candidate)
  • Phải nộp đơn theo chương trình AAIP

Nếu đơn xin nhập cư vào Canada thành công và nhận được đề cử từ tỉnh bang, đương đơn và vợ (chồng) cùng con cái có thể nộp đơn xin thường trú tại Alberta.

II. Nhánh Dành Cho Doanh Nhân (Streams for entrepreneurs)

AAIP có 4 nhánh dành cho các doanh nhân dự định sống ở Alberta và mua hoặc bắt đầu kinh doanh tại tỉnh:

1. Foreign Graduate Entrepreneur Stream

Doanh nhân nước ngoài tốt nghiệp là một chương trình nhập cư kinh tế dành cho sinh viên tốt nghiệp có trình độ học vấn từ bên ngoài Canada, những người muốn thành lập các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp sáng tạo ở Alberta.

2. Graduate Entrepreneur Stream

Chương trình dành cho doanh nhân tốt nghiệp cho phép AAIP đề cử những sinh viên quốc tế tốt nghiệp đủ điều kiện từ các tổ chức sau trung học của Alberta, những người muốn thành lập hoặc điều hành một doanh nghiệp ở Alberta để đăng ký thường trú.

3. Trang Trại (Farm Stream)

Chương trình này dành cho các doanh nhân có nguồn tài chính và kinh nghiệm quản lý trang trại để thành lập một trang trại mới hoặc mua một trang trại hiện có ở Alberta.
Các ứng viên phải nộp đơn cùng với kế hoạch kinh doanh được đề xuất cho Chương trình Nhập cư Alberta Advantage (AAIP) để được đánh giá. AAIP sẽ tham khảo ý kiến ​​của Cơ quan Nông nghiệp và Thủy lợi Alberta để đảm bảo kế hoạch kinh doanh khả thi, đồng thời đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp Alberta.
Lưu ý: Nếu AAIP phát hiện ra gian lận hoặc trình bày sai trong đơn đăng ký, ứng viên có thể bị cấm đăng ký lại AAIP trong tối đa 5 năm.
Farmer Proud Images – Browse 11,163 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

4. Doanh Nhân Vùng Nông Thôn (Rural Entrepreneur Stream)

Doanh nhân nông thôn là một chương trình nhập cư kinh tế. Các doanh nhân muốn bắt đầu kinh doanh hoặc mua một doanh nghiệp hiện có trong cộng đồng nông thôn ở Alberta.

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2023, AAIP đã giảm khoản đầu tư tối thiểu cho Diện doanh nhân nông thôn từ 200.000 USD xuống còn 100.000 USD để phù hợp với các yêu cầu đầu tư theo các diện doanh nhân khác.

Source: https://www.alberta.ca/aaip-application-streams.aspx