Golden Visa Bồ Đào Nha – Quỹ Đầu Tư JWP

Tốc độ tăng trưởng GDP của Bồ Đào Nha năm 2022 Cao nhất trong khối EU, lạm phát quốc gia và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất toàn bộ EU (Source: Bank of Portugal, European Commission).

Trong hoạt động kinh tế tổng thể của châu Âu, nền kinh tế Bồ Đào Nha đang phát triển mạnh mẽ, chính phủ tích cực giảm phụ thuộc vào đòn bẩy kinh tế.

I. Hệ thống tài chính chặt chẽ:

1. EU và Ngân hàng Trung ương Châu Âu: Cơ quan tiền tệ EU và Ngân hàng Trung ương châu Âu chịu trách nhiệm điều phối việc quản lý tài chính của 28 quốc gia. Bồ Đào Nha, với tư cách là một quốc gia tuân thủ quy định và bảo thủ trong khối, đã không phải chịu bất kỳ cuộc khủng hoảng quốc gia nào trong nhiều năm.

2. Ngân hàng Bồ Đào Nha: Dưới sự quản lý thống nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Bồ Đào Nha giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc gia và quy trình cấp vốn ủy thác, toàn bộ hệ thống tài chính Bồ Đào Nha đạt hiệu quả cao và đáng tin cậy.

3. CMVM – Ủy ban Chứng khoán Bồ Đào Nha, với tư cách là một cơ quan công lập độc lập, có quyền tự chủ về hành chính và tài chính. Với sứ mệnh bảo vệ sự an toàn đối với dòng tiền của nhà đầu tư, việc phê duyệt và giám sát được thực hiện trên cơ sở ngẫu nhiên cho tất cả các công cụ tài chính trong nước, bao gồm các quỹ FCR.
CMVM là một tổ chức công độc lập với quyền tự chủ về hành chính và tài chính, không có quyền hạn khác và chỉ chịu trách nhiệm trước thị trường đầu tư và nhà đầu tư.

Các thành viên của Ban kiểm soát CMVM được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cố vấn đến từ Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha, Cục Tín dụng Công Bồ Đào Nha, Ủy ban Bảo hiểm Bồ Đào Nha và Hiệp hội Ngân hàng Bồ Đào Nha, đảm bảo uy tín và thẩm quyền của tất cả các bên để đảm bảo thị trường hoạt động tốt.

4. Các ngân hàng ủy thác có quy trình ủy thác đạt tiêu chuẩn và đồng thời được giám sát bởi ngân hàng trung ương, giám sát và kiểm tra việc sử dụng vốn trong suốt vòng đời của quỹ, đảm bảo an toàn dòng vốn cho các nhà đầu tư.

II. Đạo luật Đầu tư Golden Visa – Dự án Quỹ tài chính 

 1. Nội Dung Đạo Luật:

Quy định 102/2017, có hiệu lực vào ngày 26 tháng 11 năm 2017, cho phép công dân ngoài châu Âu nhận được Golden Visa Bồ Đào Nha bằng cách đầu tư thông qua chuyển nhượng vốn. Các công dân ngoài châu Âu nộp đơn theo Đạo luật này sẽ đầu tư ít nhất 350.000 € vào các quỹ đầu tư của các công ty vốn hóa hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm. Thời gian đầu tư ít nhất là 05 năm và ít nhất 60% khoản đầu tư được thực hiện thông qua các công ty thương mại có trụ sở tại Bồ Đào Nha.

2. Cập nhật luật Đầu tư Golden Visa –Dự án Quỹ tài chính

Tháng 1/2021 Tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Bồ Đào Nha thảo luận Nghị định 14/2021 ngày 12/2 về chính sách cấp phép cư trú để đầu tư (the Residence Permits for Investment Activities’ regime, ARI) , đã được phê duyệt sửa đổi và công bố.

Nội dung sửa đổi:

  • 01/01/2022: đối với hạng mục đầu tư Quỹ tài chính, yêu cầu đầu tư tối thiểu được nâng từ 350.000 euro lên 500.000 Euro.
  • 06/10/2023: Bồ Đào Nha chính thức công bố cập nhật mới nhất: Ngưng các dự án đầu tư BĐS và gửi tiết kiệm ngân hàng. Tiếp tục duy trì đầu tư Quỹ tài chính 500.000 Euro.

III. Về Quỹ Đầu Tư JWP Bồ Đào Nha

JWP Golden Fund FCR IV là một quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động với hình thức Quỹ đóng Hìn thức đầu tư: theo hình thức đăng ký cá nhân theo Quy chế quản lý tài sản được sửa đổi số 27/2023, ngày 28/4.

JWP FUND FCR – Được phê duyệt bởi Ủy Ban Chứng Khoán Bồ Đào Nha (CMVM).

Tên Quỹ Đầu Tư

JWP Golden Fund IVFCR

Loại Quỹ Quỹ đầu tư tư nhân
Cơ quan quản lý Quỹ Byron Capital Partners
Mức đầu tư € 500,000.00
Thời gian đầu tư tối thiểu năm (5+1
Chiến lược đầu tư Công ty điều hành thương mại

Operation Company 

Hình thức thoái vốn Đáo hạn 6 năm
Window 1 window /Quý
Thời điểm đăng ký Khi khoản đầu tư được nhận vào tài khoản Quỹ
Tính hợp pháp với Đạo luật di trú mới Phù hợp

Ưu Thế Của Chúng Tôi:

  • Mức đầu tư rõ ràng và minh bạch, dòng tiền được giám sát chặt chẽ bởi Ủy ban Chứng khoán và ngân hàng trung ương Bồ Đào Nha, việc sử dụng quỹ được phê duyệt bởi ngân hàng ủy thác đảm bảo tính an toàn cho vốn của nhà đầu tư.
  • Phân bổ hạng mục đầu tư an toàn, tính thanh khoản cao và thu nhập có thể kiểm soát được là điều kiện để lựa chọn danh mục đầu tư, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm rủi ro thị trường cho nhà đầu tư.
  • Đội ngũ chuyên gia quốc tế kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu tư tại Bồ Đào Nha đã hợp tác để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về thị trường đầu nhằm lựa chọn hạng mục đầu tư an toàn, phù hợp với xu hướng thị trường và phù hợp với mục tiêu đầu tư của các tập đoàn quốc tế, nắm bắt thời cơ đầu tư cũng như bán ra.
  • Không sử dụng đòn bẩy tài chính, tuân thủ rủi ro duy trì tính an toàn và lợi nhuận thấp, đồng thời chỉ sử dụng dòng tiền của Quỹ ở bất kỳ giai đoạn nào và không chọn lựa tang cao rủi ro để có lợi nhuận cao.
  • Quỹ JWP sở hữu thành tích hơn 600 trường hợp thành công của nhà đầu tư Golden Visa.

K-Global chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị hợp tác cùng Quỹ JWP trong những dự án Golden Visa Bồ Đào Nha nói riêng và các dự án bất động sản cao cấp Châu Âu nói chung. Quý khách hàng cần cố vấn thêm về dòng tiền và quy mô, cũng như các hình thức đầu tư, vui lòng liên hệ đến K-Global để biết thêm chi tiết.

admin

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *